Radiator

Radiator og termostat tilhører dig som andelshaver og AB-Jæger har derfor ikke ansvaret for at vedligeholde hverken radiatoren eller termostaten.
Det vil sige at det også er dig som andelshaver der skal afholde alle udgifter i forbindelse med service af radiatoren eller termostat. (Se regler for radiatorer nedenfor)

Hvis radiatoren ikke bliver varm eller er begyndt at klukke/risle kan det være en af to ting der er galt

 • Der er luft i radiatoren (Se nedenfor).
 • Termostatventilen sidder fast og skal løsnes. (Se nedenfor)

 

Udluftning af radiator:

 1. Skru helt op for varmen på termostaten.
 2. I den modsatte ende af radiatoren, end der hvor termostaten sidder, er der en lille skrueventil.
  Når denne åbnes kan man lukke luften ud af radiatoren. Hold en klud eller noget køkkenrulle under, for der kommer hurtigt noget vand med ud og det er ofte fyldt med sort olie.Udluftning af radiator
  Ventilen åbnes ved at dreje mod uret.
  OBS: Vær forsigtig så skruen ikke knækker. Det er vigtigt kun at skrue indtil der kommer en sivelyd da skruen ellers kan falde af. Hvis dette sker vil der komme store mængder vand ud.
  Enkelte steder i foreningen er der nogle lidt anderledes radiatorer. Her skal man bruge en skruetrækker eller en radiatornøgle (kan lånes på viceværkontoret) for at lukke op for ventilen, men princippet er det samme.
 3. Når der kommer en tynd stråle vand ud af ventilhullet, er radiatoren udluftet.

 

Løsning af termostatventil

 1. Skru termostaten af.
 2. Tjek om den lille stift kan trykkes ind/ud.
 3. Hvis stiften sidder fast kan du prøve at give den noget WD40 og banke på den som vist i videoen.

 

Hvis ovenstående punkter er i orden, men der stadig ikke er varme på radiatoren, så kan det være selve termostaten den er gal med. Kontakt selv en VVS.

Hvis der slet ikke er varme i stigrørerne og intet af ovenstående virker, kan du kontakte AB-Jægers vicevært

Regler for radiatorer

 • Du må gerne selv udskifte din termostat.
 • Du må IKKE selv ændre på gennemstrømningsindstillingen på radiatorventilen.
 • Du må IKKE nedtage eller opsætte radiatorer. Hvis du ønsker at ændre antallet af radiatorer i din lejlighed skal du kontakte AB-Jægers vicevært.
 • Hvis forbrugsmåleren på radiatoren er i stykker eller mangler skal du straks kontakte AB-Jægers vicevært som vil sørge for at den bliver udskiftet. Hvis du forsætligt ikke efterkommer dette vil du blive faktureret et estimeret beløb med tilbagevirkende kraft ved næste varmeregnskab og der kan blive tale om eksklusion.

 

 

 

 

 

Der er lukket for kommentarer.