Erhvervsstrategi

Erhvervsmæssige værdier

Vi ønsker at Jægersborggade er en livlig handelsgade, med et mangfoldigt udbud af detailbutikker, spise- og drikkesteder, der tiltrækker mange kunder og besøgende til gaden – vi vil have liv i gaden.

Vi vil gerne, at når man går ned igennem gaden, så skal man ikke kunne forudse hvad den næste butik er for en – man skal være spændt på hvad det mon kan være og må meget gerne blive overrasket over hvilken butik det rent faktisk er man møder.

Vi er ikke interesseret i at erhvervslejemål bliver brugt som kontorer eller bare er et opholdssted, hvor man engang imellem sælger en potteplante eller noget genbrug. Af samme årsag er der også i vores kontrakter med erhvervslejerne, krav til åbningstider. Der skal som minimum være åbningstimer svarende til varigheden af normale butikkers åbningstider.

Vi vil være en gade hvor man kan opleve butikker, indenfor alle brancher, med værksteder, hvor passioneret håndværkere/producenter producerer deres egne varer, der så også sælges i butikkerne. Og er produktionen baseret på lokale (rå)varer, er det et yderligere plus.

Vi prioriterer en ånd af udvikling og iværksætteri, og derfor udvælger vi gerne “start ups” til vores erhvervslejemål. Det giver selvfølgelig en større usikkerhed, men det er også der de sjove og skæve ideer eksisterer. Og giver en stor tilfredshed når det lykkes.

Vi prioriterer også “first movers”. Ikke nødvendigvis noget man aldrig har set før, men så med et element af nyskabelse – det kan være måden man sælger på, eller har twistet sine produkter eller branche på.

Det er et væsentligt kriterie, når vi vælger nye erhvervsdrivende/butikker, at butiksejeren selv står i butikken. Det er i høj grad med til at skabe det store engagement og autenticitet, som vi ønsker at man skal opleve i Jægersborggade.

Vi prioriterer butikker og erhvervsdrivende for hvem økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed er væsentlig.

Vi ønsker ikke en gade med store kæder og brands. Det harmonerer ikke med den originalitet og det engagement vi efterstræber. Hvis butikker der er startet i Jægersborggade, vokser sig større med tiden, bliver et brand og åbner butikker andre steder, som det allerede er sket med flere af gadens eksisterende butikker, vil vi gøre vores til, at butikken i Jægersborggade stadig bidrager positivt til gaden.

Med mindre at erhvervslejeren i høj grad selv finansierer istandsættelsen af lejemålet, så ønsker vi ikke afståelser på vores lejemål. Når vores erhvervslejemål ikke har afståelsesret, er det meget nemmere, at virkeliggøre vores erhvervsstrategiske ambitioner. Derfor vil vi også arbejde aktivt på at afvikle eksisterende afståelsesretter.

Fællesskabsorienterede værdier

At Jægersborggade er brostensbelagt er meget vigtigt. Det medvirker til den atmosfære og det gaderum vi ønsker. Det er en del af vores identitet og branding.

Vi ønsker at gaden også har en samlet identitet. At der er et fællesskab og at det eksponeres – branding. Vi stiller derfor krav til de erhvervsdrivende om at skal benytte AB-Jægers butiksskilte. Vi medvirker og understøtter initiativer og traditioner som brander gaden og som samtidig giver liv og gode oplevelser til gadens beboere og besøgende.

Vi ønsker ikke facadehængte markiser i gaden. De opdeler gaden i enkeltheder – individuelle enheder, hvilke modarbejder skabelsen af det fællesskab og rum vi ønsker. Det underminerer også oplevelsen af vores butiksskilte.

Vi tror på at lokal forankring, engagement og samarbejde, er til gavn for AB-Jægers erhvervsdrivende, beboere og Jægersborggades gæster. Vi forventer og stiller krav til at AB-Jægers erhvervsdrivende engagere sig i, og medvirker til, en fortsat positiv udvikling af den lokale økonomi, det lokale miljø og kulturliv i Jægersborggade.

AB-Jæger understøtter at de lokale erhvervsdrivende samarbejder med hinanden – det kan være kulturelle, sociale, produktionsmæssige eller økonomiske samarbejder.

AB-Jæger kræver at gadens erhvervsdrivende er medlemmer af gadens Handelsstandsforening. Vi bakker aktivt op om og medvirker til at Handelsstandsforeningen arrangerer bl.a. juledage, gadefester, loppemarkeder og er på den måde med til at skabe gode oplevelser, PR/branding og et aktivt handelsliv i Jægersborggade.

AB-Jægers erhvervsstyring

AB-Jægers erhvervsudvalg er et udvalg nedsat af AB-Jægers bestyrelse. I erhvervsudvalget sidder kun folk der også er bestyrelsesmedlemmer. Det er AB-Jægers bestyrelse der bestemmer hvem og hvor mange der sidder i erhvervsudvalget.

Større strategiske og driftsmæssige beslutninger på erhvervsområdet foregår i AB-Jægers bestyrelse. Men det er i AB-Jægers erhvervsudvalg, at de daglige driftsmæssige gøremål, diskussioner og beslutninger omkring gadens erhvervsliv bliver taget.

Den mere daglige drift af erhvervslejemålene håndteres i samarbejde med AB-Jægers eksterne administration, egne viceværter og erhvervsjuridisk partner. Det omhandler lejekontrakter, huslejeopkrævninger, ud- og indflytninger, vedligeholdelse og juridiske udfordringer m.m..

Nye erhvervslejere

Når et erhvervslokale er ledigt og en ny erhvervsdrivende skal findes, kan det enten foregå ved at erhvervsudvalget selv er opsøgende – selv henvender sig til potentielle erhvervsdrivende, som udvalget mener kan være et aktiv i gaden, eller det kan være nye erhvervsdrivende som vi finder blandt dem som selv har henvendt sig til AB-Jæger, fordi de er interesseret i at leje et af vores erhvervslokaler. Vi fører derfor også et kartotekt over interesseret nye erhvervsdrivende.

Når en potentiel erhvervsdrivende er fundet, indleder erhvervsudvalget en dialog med vedkommende. Før udvalget beslutter sig for hvem der skal have et ledigt lokale, skal udvalget have et rimelig klart indtryk af, hvad lokalet skal bruges til og hvem det er der gerne vil åbne butikken – Hvor gennemtænkt er deres ide? Virker det troværdigt at de kan løfte opgaven? Og ikke mindst om det passer med AB-Jægers erhvervsstrategi.