Fremleje

Hvis du ønsker at leje en lejlighed

Foreningen tilbyder ikke organiseret fremleje. Det er op til den enkelte andelshaver at stå for fremleje af deres andel hvis de ønsker det i henhold til reglerne for fremleje der fremgår af foreningens vedtægter (§12).

Hvis du skal til at leje en lejlighed i AB-Jæger opfordrer vi dig som lejer til at kontakte Administrationen for at bekræfte at lejen er registreret korrekt, da du eller risikerer at bliver smidt ud midt i lejeperioden.

Hvis du er andelshavere og ønsker at fremleje

Du skal som udlejer (fremlejer) være opmærksom på følgende:

Udfyld blanketten:

Blanketten skal betragtes som en ansøgning om fremleje. Forholdet skal endeligt godkendes af bestyrelsen inden fremlejen må gennemføres.

Udlejers navn og adresse m.m.:

    Lejers navn og kontaktoplysninger

    Information om fremlejen
    Husk at lejen ikke må overstige 2 år

    captcha