Radiator

Radiator og termostat tilhører dig som andelshaver og AB-Jæger har derfor ikke ansvaret for at vedligeholde hverken radiatoren eller termostaten.
Det vil sige at det også er dig som andelshaver der skal afholde alle udgifter i forbindelse med service af radiatoren eller termostat. (Se regler for radiatorer nedenfor)

Hvis radiatoren ikke bliver varm eller er begyndt at klukke/risle kan det være en af to ting der er galt

Udluftning af radiator:

 1. Skru helt op for varmen på termostaten.
 2. I den modsatte ende af radiatoren, end der hvor termostaten sidder, er der en lille skrueventil.
  Når denne åbnes kan man lukke luften ud af radiatoren. Hold en klud eller noget køkkenrulle under, for der kommer hurtigt noget vand med ud og det er ofte fyldt med sort olie.
  Ventilen åbnes ved at dreje mod uret.
  OBS: Vær forsigtig så skruen ikke knækker. Det er vigtigt kun at skrue indtil der kommer en sivelyd da skruen ellers kan falde af. Hvis dette sker vil der komme store mængder vand ud.
  Enkelte steder i foreningen er der nogle lidt anderledes radiatorer. Her skal man bruge en skruetrækker eller en radiatornøgle (kan lånes på viceværkontoret) for at lukke op for ventilen, men princippet er det samme.
 3. Når der kommer en tynd stråle vand ud af ventilhullet, er radiatoren udluftet.

Løsning af termostatventil

 1. Skru termostaten af.
 2. Tjek om den lille stift kan trykkes ind/ud.
 3. Hvis stiften sidder fast kan du prøve at give den noget WD40 og banke på den som vist i videoen.

Hvis ovenstående punkter er i orden, men der stadig ikke er varme på radiatoren, så kan det være selve termostaten den er gal med. Kontakt selv en VVS.

Hvis der slet ikke er varme i stigrørerne og intet af ovenstående virker, kan du kontakte AB-Jægers viceværter

Regler for radiatorer