Airbnb

Alle fremlejer gennem Airbnb skal i følge vedtægterne registreres.
Dette gøres på nedenstående link:

Husk også at hænge opgangssedlen op i opgangen mindst 3 dag ingen lejerne kommer.