Byg og renovering

Vil du lave opbygning  i din lejlighed? Bad, sammenlægning eller måske noget helt andet? Dokumentet ‘Retningslinjer for byggesager’ indeholder regler og information for byggesager.

Retningslinjer for byggearbejde i AB Jæger. Rev 2023

Vær opmærksom på at byggearbejder ikke må opføres på etagedæk som ikke er råd og svampesikret. Spørg altid  inden du går i gang.

Altanprojekt

Her kan du se facadetegningerne, sammen med en tegningsliste der viser hvilken adresser der tilhører de forskellige områder. Alle tegningerne starter med et H (for hovedprojekt) efterfulgt af et områdenummer f.eks. 01.. 02.. 03 osv.