Byg og renovering

Vil du lave opbygning  i din lejlighed? Bad, sammenlægning eller måske noget helt andet? Dokumentet ‘Retningslinjer for byggesager’ indeholder regler og information for byggesager.

Vær opmærksom på at byggearbejder ikke må opføres på etagedæk som ikke er råd og svampesikret. Spørg altid  inden du går i gang.

Altanprojekt

Her kan du se facadetegningerne, sammen med en tegningsliste der viser hvilken adresser der tilhører de forskellige områder. Alle tegningerne starter med et H (for hovedprojekt) efterfulgt af et områdenummer f.eks. 01.. 02.. 03 osv.