Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes:

Mandag den 3. juni 2019 kl.17.00
i Jægersborggade 9, st.th. 2200 København N
(AB-Jægers bestyrelseslokale)

Referat:
(Kommer efter afholdelse)

Omdelt materiale:
Indkaldelse til generalforsamling (+Fuldmagt)

Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes:

Torsdag den 17. maj 2018 kl.19.00
i Jægersborggade 25, kld. 2200 København N
(AB-Jægers bestyrelseslokale)

Referat:
(Kommer efter afholdelse)

Omdelt materiale:
Indkaldelse til generalforsamling (+Fuldmagt)
Bilag 1 vedtægtsændringer endelig til OGF 2018-1

 

 

Afholdes torsdag den 19. april 2018 kl. 18:00
I fællessalen på Det Frie Gymnasium, Struensegade 50, 2200 KBH N.
(Den gamle Metropolitanskole). Se kort her.

Referat:
Referat_OGF_2018 (godkendt)

Omdelt Materiale:
AB-Jæger indkaldelse til OGF 2018

Andet materiale:
AB Jæger 2017 årsrapport_budget 2018

Bestyrelsens beretning 2018 godkendt

Forslag:
Bilag 1 vedtægtsændringer

Indkomne forslag til behandling på den ordinære generalforsamling

Indkomne forslag fra Lars Bo – bilag 1

 

Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes:

Den 29. juni 2017 kl. 18.30
i Jægersborggade 25, kld. 2200 København N
(AB-Jægers bestyrelseslokale)

Referat:
Referat_XGF_29_06_2017

Omdelt materiale:
Indkaldelse XGF 29-06-2017

Bilag 1 Forslag om ændring af foreningens vedtægter
Bilag 2 Midlertidige vedtægtsændringer
Bilag 3 Forslag til vedtægtsændring af § 3 stk. 1

Fuldmagt:
FULDMAGT

Afholdes onsdag den 19. april 2017 kl. 18:00
I fællessalen på Det Frie Gymnasium, Struensegade 50, 2200 KBH N.
(Den gamle Metropolitanskole). Se kort her.

Referat:
Referat OGF 2017 godkendt

Beretning:
Bestyrelsens beretning 2017 godkendt

Andet godkendt materiale:
Regnskab 2016 + budget 2017 godkendt
Bilag_1_Forslag_om_vedtægsændringer
Bilag_2_Forslag_til_vedtægt_om_kortvaring_fremleje_gennem_AirBnB

 

Omdelt Materiale:
Indkaldelse OGF 2017

Andet materiale:
AB Jæger 2016 Årsrapport og budget 2017

Bestyrelsens beretning 2017

 

Forslag:
Bilag 1 Forslag om vedtægtsændringer
Bilag 2 Forslag til vedtægt om kortvaring fremleje gennem AirBnB
(Første sætning “Som en prøveordning gældende fra evt. endelig vedtagelse” skal rettes til “Som en prøveordning gældende fra 1.juni 2017”)

Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes:

Tirsdag den 14. Juni 2014 kl. 17.00
i Anna Kirke, Bjælkes alle 19 – 21, 2200 København N

Referat:

Referat XGF 2016

Omdelt Materiale:

Indkaldelse til XGF d.14/6-16

Andet materiale:

Bilag 1 XGF

Afholdes onsdag den 20. april 2016 kl. 18:00
I fællessalen på Det Frie Gymnasium, Struensegade 50, 2200 KBH N (Den gamle Metropolitanskole)

Referat:

Referat OGF 2016

Omdelt Materiale:

Indkaldelse til OGF 2016

Andet materiale:

Indkomne forslag:

 

Afholdes mandag d.15 juni 2015 kl 19:30 i SoulHouse’s lokaler, Hørsholmsgade 20, 3.sal, 2200 København N

Referat: Referat OGF 2015

Omdelt Materiale:

Indkaldelse OGF 2015

Andet materiale:

 
 

Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes:

Mandag den 8. december 2014 kl. 18.30 
i Anna Kirke, Bjælkes alle 19 – 21, 2200 København N

Referat:

Referat XGF 8 dec 2014

Omdelt Materiale:

Indkaldelse til XGF 8 dec 2014

Materiale som ikke er omdelt, men som skal behandles på den ekstraordinære generalforsamling:

Husorden gældende for AB-Jæger

Øvrigt materiale om altaner:

Tilbud med priseksempler fra altanfirma

Der vil på XGF være opstillet plancher med billedmateriale så man kan se hvordan altanerne kan komme til at tage sig ud. 

Plancher med billeder kan også hentes her:

DOC151014-15102014161712
DOC151014-15102014161730

 

 

Ekstraordinær generalforsamlingen afholdes i vores lokaler i gaden ( jbg 32-34 )

Onsdag, den 25. Juni 2014 kl. 18.00

Referat:

XGF_referat_25_06_14

Omdelt Materiale:

Indkaldelse til xgf 25 juni 2014

Materiale som skal behandles fra den ordinære generalforsamling:

Forslag (A) omkring ændring af foreningens vedtægter

Afholdes i Nørrebrohallen onsdag, den 3. juni 2014 kl. 18.30

Uddeling af stemmesedler starter kl 18:00. (Materiale oploadet mandag d.12/5-14)

Referat:

referat_GF_03_06_2014

Ordinær_generelforsamling_2014_bestyrelsens_beretning

Omdelt Materiale:

Indkaldelse til OGF 2014

Fuldmagt 2014

Andet materiale:

Budget 2014

Årsrapport 2013

Forslag (A) omkring ændring af foreningens vedtægter

 

 

 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling:

Torsdag, den 5. september 2013 kl. 18.00
Generalforsamlingen afholdes i Anna kirken, Bjælkes Allé 21

Formålet er en bekræftelse af den ordinære generalforsamlings beslutning om forlængelse af de midlertidige vedtægtsændringer.

Referat
Referat

Omdelt materiale
Indkaldelse og materiale

Ekstramateriale
Fuldmagt

Afholdes i Nørrebrohallen onsdag, den 26. juni 2013 kl. 18.30

Uddeling af stemmesedler starter kl 18:00. (Materiale oploadet tirsdag d.18)

Referat
Referat

Omdelt Materiale
Indkaldelse

Materiale
årsregnskab 2012
budget 2013
Forslag 1
Forslag 2 (trukket tilbage in GF)
ejendomsvurdering 2012

Ekstra materiale
Fuldmagt

xGF til bekræftelse af midlertidige vedtægteter, der blev vedtaget på forgående xGF.

Det er VIGTIGT at du møder op og bekræfter beslutningen. Det er ikke nok at du stemte på xGF sidste søndag.

Afholdes i Anna Kirken, Bjelkes Alle, kl. 15:00, søndag d. 17. marts.

Referat
Referat

Indkaldelse
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og informationsmøder

Omdelt materiale (Tidligere omdelt til xGF d. 10/3)
Forslag samt spørgsmål og svar

Ekstra materiale
Fuldmagt til xGF 2013
Eksempler på boligafgiftstigninger ud fra antal m2

Afholdes på Nørrebro Park Skole kl. 15:00, søndag d. 10. marts.

Desuden er der indkaldt til informationsmøder. Se indkaldelsen.

Referat
Referat

Indkaldelse
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og informationsmøder

Omdelt materiale
Forslag samt spørgsmål og svar 

Ekstra materiale
Fuldmagt til xGF 2013
Eksempler på boligafgiftstigninger ud fra antal m2

Afholdes i Nørrebrohallen kl. 18:30, tirsdag d. 24. januar.

Uddeling af stemmesedler starter kl 18:15. Bilag til generalforsamlingen vil være tilgængelige her på siden eller på kontoret i åbningstiden senest 8 dage før GF.

Referat
Referat.pdf

Omdelt Materiale

Indkaldelse

Materiale
Revideret dagsorden
Vedtægtsændring formålsparagraffen
Forslag vedr. solidarisk løsning af værditab (opdateret)
Årsregnskab 2011
Budget 2012

Fuldmagt

Afholdes i Nørrebrohallen kl. 18:30, tirsdag d. 24. januar.

Uddeling af stemmesedler starter kl 18:15. Bilag til generalforsamlingen vil være tilgængelige her på siden eller på kontoret i åbningstiden senest 3 dage før GF.

Referat

Referat 

Materiale

Indkaldelse og materiale

Ændringsforslag til et af bestyrelsens forslag

Uddeling af stemmesedler starter kl 17:45. Bilag til generalforsamlingen vil være tilgængelige her på siden eller på kontoret i åbningstiden senest 3 dage før GF.

Referat
Referat

Omdelt materiale
Indkaldelse og materiale

Yderligere materiale
Forslag – Ændring af vedtægternes formålsparagraf
Forslag – Hæfte
Forslag – Opløsning af forening
Fuldmagt

Uddeling af stemmesedler starter kl 17:45. Bilag til generalforsamlingen vil være tilgængelige her på siden eller på kontoret i åbningstiden senest 3 dage før GF.

Referat
Referat

Omdelt materiale
Indkaldelse

Yderlige materiale
Forslag til behandling

Uddeling af stemmesedler starter kl 18:45.
Bilag til generalforsamlingen vil være tilgængelige her på siden eller på kontoret i åbningstiden senest 8 dage før GF.

Referat:
Referat.pdf

Omdelt materiale:
Indkaldelse.pdf

Yderligere materiale:
Budget 2010.pdf
Budget 2011.pdf
Forslag.pdf
Fuldmagt.pdf
Statuspapir – GF 2010.pdf
Årsregnskab 2009.pdf (read more…)

Uddeling af stemmesedler starter kl 18:45.

Referat:
Referat.pdf

Omdelt materiale:
Indkaldelse XGF 25.05.09.pdf

Yderligere materiale:
Fuldmagt.pdf

Uddeling af stemmesedler starter kl 18:45.

Referat:
Referat.pdf

Omdelt materiale:
Forslag.pdf
Indkaldelse XGF 20.05.09.pdf

Yderligere materiale:
Fuldmagt.pdf

Uddeling af stemmesedler starter kl 18:45. 
Bilag til generalforsamlingen vil være tilgængelige her på siden eller på kontoret i åbningstiden senest 8 dage før GF.

Referat:
Referat.pdf

Omdelt materiale:
Indkaldelse.pdf

Yderligere materiale:
Forslag.pdf
Fuldmagt.pdf
RevideretBudget 2009.pdf
Revisionsprotokollat 2008.pdf
Tiltrædelsesprotokollat 2008.pdf
Årsregnskab 2008.pdf

Uddeling af stemmesedler starter kl 18:45. 
Nærmere udspecificering af forslag (forsalg.pdf) og svar på spørgsmål (kommentarer til forslagene.pdf) kan nu hentes ned.

Referat:
Referat.pdf

Omdelt materiale:
Forslag.pdf
Indkaldelse.pdf

Yderligere materiale:
Kommentarer til forslagene.pdf

Uddeling af stemmesedler starter kl 18:30. 
Regnskabet får underskrifter inden GF.

Referat:
Referat.pdf

Omdelt materiale:
Forslag og info.pdf
Indkaldelse.pdf
Årsregnskab2007.pdf

Yderligere materiale:
Budget 2008-09.pdf

Dette er en fortsættelse af sidste generalforsamling.

Uddeling af stemmesedler starter kl 18:45.

Materialet blev omdelt ved sidst GF, se forslag.

Referat:
Referat.pdf

Omdelt materiale:
Indkaldelse til fortsættende GF 2007-11-08.pdf

Uddeling af stemmesedler starter kl 18:45.

Referat:
Referat.pdf

Omdelt materiale:
Forsalg.pdf
Indkaldelse til GF 2007-06-29.pdf
Regnskab2006.pdf

Forslaget om A/B Jægers omstrukturering skal bekræftes, da det indeholder vedtægtsændringer. Der henvises til materialet fra generalforsamlingen d. 27/11-2006.

VIGTIGT: Dette er materialet fra generalforsamlingen og IKKE det endelige materiale, som bestyrelsen har lagt til grund for omstruktureringen. Information om omstruktureringen findes som indlæg her på siden (2006 Omstrukturering).

Referat:
Referat.pdf

Omdelt materiale:
Indkaldelse til GF 2006-12-04.pdf

Her kan du hente alt materialet til generalforsamlingen.Dokumenterne under “Yderligere materiale” vil ikke direkte blive brugt på generalforsamlingen, men giver en robust baggrund for beretning og forslag.

VIGTIGT: Dette er materialet fra generalforsamlingen og IKKE det endelige materiale, som bestyrelsen har lagt til grund for omstruktureringen. Information om omstruktureringen findes som indlæg her på siden (2006 Omstrukturering).

Referat:
Referat.pdf

Omdelt materiale:
Forslag og budget.pdf
Indkaldelse til GF 2006-11-27.pdf
Årsregnskab 2005.pdf

Yderligere materiale:
Yderligere materiale.zip

2002-10-30 Ordinær Generalforsamling
Referat.pdf

2002-02-07 Ekstraordinær Generalforsamling
Referat.pdf

2001-10-09 Ekstraordinær Generalforsamling
Referat.pdf

2001-08-28 Ordinær Generalforsamling
Referat.pdf

2000-06-08 Ekstraordinær Generalforsamling
Referat.pdf

2000-04-10 Ekstraordinær Generalforsamling
Referat.pdf

2000-02-23 Ekstraordinær Generalforsamling
Referat.pdf

2000-01-25 Ordinær Generalforsamling
Referat.pdf
Bestyrelsens beretning 2000.pdf


Der er lukket for kommentarer.