Airbnb

Husk at den midlertidige ordning kun gælder frem til næste generalforsamling. Senest mulige booking dato er derfor 1/4-2019
( Der kommer en mere præcis dato nor vi kender dato for GF 2019)

Alle fremlejer gennem Airbnb skal i følge vedtægterne registreres.
Dette gøres på nedenstående link:

https://www.ab-jaeger.dk/airbnb

Husk også at hænge opgangssedlen op i opgangen mindst 3 dag ingen lejerne kommer.

Der er lukket for kommentarer.