Airbnb

Husk at den midlertidige ordning kun gælder frem til næste generalforsamling. Senest mulige booking dato er derfor til 30/4-2019

Alle fremlejer gennem Airbnb skal i følge vedtægterne registreres.
Dette gøres på nedenstående link:

https://www.ab-jaeger.dk/airbnb

Husk også at hænge opgangssedlen op i opgangen mindst 3 dag ingen lejerne kommer.

Der er lukket for kommentarer.