Fremleje

Hvis du ønsker at leje en lejlighed

Foreningen tilbyder ikke organiseret fremleje. Det er op til den enkelte andelshaver at stå for fremleje af deres andel hvis de ønsker det i henhold til reglerne for fremleje der fremgår af foreningens vedtægter (§12).

Hvis du skal til at leje en lejlighed i AB-Jæger opfordrer vi dig som lejer til at kontakte Administrationen for at bekræfte at lejen er registreret korrekt, da du eller risikerer at bliver smidt ud midt i lejeperioden.

Hvis du er andelshavere og ønsker at fremleje

Du skal som udlejer (fremlejer) være opmærksom på følgende:

  • Det er vigtigt at du læser om reglerne for fremleje i foreningens vedtægter (§12). Du kan som andelshaver fremleje i samme omfang som efter lejeloven regler. Husk fremlejen kun må vare 2 år.
  • For at fremlejeforholdet skal kunne godkendes, skal du redegøre for af hvilken grund fremlejeforholdet er nødvendigt. Andele kan fremlejes når andelshavers fravær er midlertidigt og skyldes f.eks. sygdom, forretningsrejse, studieophold eller lignende.
  • Du skal lave en lejekontrakt mellem dig og lejer. (brug f.eks.lejekontrakt).
  • Foreningen opkræver et fremlejegebyr på 1875 kr. pr. fremleje.
  • Det er dit ansvar som udlejer at lejer overholder foreningens vedtæger og husorden.
  • Du skal meddele administrationen at du fremlejer ellers er fremlejen ulovlig. Brug nedenstående blanket.
  • Ulovlig fremleje medfører eksklusion.
  • Bestyrelsen kan nægte dig at fremleje (Se vedtægter §12).
  • Hvis du har spørgsmål i forbindelse med fremleje kan du kontakte Administrationen.

 

Udfyld blanketten:

Udlejers navn og adresse m.m.:

Fulde navn
Adresse Etage side
E-mail
Telefon

Jeg har som udlejer læst og forstået de regler der er beskrevet i vedtægterne omhandlende fremleje.

Jeg har informeret lejer om både husorden og vedtægter.

Jeg accepterer som udlejer at det koster 1875 kr. i fremlejegebyr.

Lejers navn og kontaktoplysninger:

Fulde navn
E-mail
Telefon

Information om fremlejen:
Husk at lejen ikke må overstige 2 år

Start dato (år-måned-dag)
Slut dato (år-måned-dag)

I nedenstående felt skal du beskrive årsagen for fremlejens nødvendighed

Vedhæft underskrevet lejekontrakt

Indsæt følgende kode: captcha

Der er lukket for kommentarer.