Salgsprocedure & salgsdokumenter

OBS !! Der er d.15/7-2016 kommet ny procedure for køb og salg af andele i AB-Jæger (nedenstående er den gældende)

Hvis du ønsker at sælge:
Inden din lejlighed kan sættes til salg og inden du kontakter administrationen, skal du:

 

  • Få foretaget et el-eftersyn af en autoriseret elektriker

 

  • Få foretaget et vvs-eftersyn af en autoriseret VVS‘er

 

  • Få udbedret de anmærkninger, der evt. måtte fremgå af ovennævnte eftersynsrapporter.
   Dette arbejde skal udføres af autoriserede håndværkere. Du skal oplyse VVS og Elektriker om, at hvis der er specifikke anmærkninger du selv må udbedre, skal det fremgå tydeligt af dine eftersynsrapporter.

 

  • Du skal have en kopi af byggetilladelsen, hvis der i din lejlighed er etableret bad, er foretaget ændringer i bærende konstruktioner, eller hvis der er foretaget sammenlægning af lejligheder. Har du ikke din byggetilladelse, kan denne findes hos Teknik- og Miljøforvaltningens Kundecenter i Njalsgade: kk.dk/artikel/teknik-og-miljøforvaltningens-kundecenter.
   Hvis der aldrig er givet en byggetilladelse på ovenstående byggearbejder skal du søge om lovliggørelse. Dette skal gøres gennem vores byggerådgiver Byens Tegnestue: ab-jaeger@byens-tegnestue.dk.

 

  • Hvis du har en opsat brusekabine i din lejlighed, uden at der er etableret vådrum, skal denne fjernes og vvs-installationen plomberes af autoriseret VVS‘er.

 

  • Få foretaget en vurdering af foreningens vurderingsmand Bent Bünning: bb@vevu.dk.
   Vurderingsmanden skal før vurderingen have tilsendt alle ovenstående rapporter og tilladelser.

 

Herefter sender du el- og vvs-eftersynsrapporter, kvittering for udbedringer af eventuelle anmærkninger og vurderingsrapporten til Administrationshuset: eah@administrationshuset.dk.
Administrationshuset udbyder herefter din lejlighed til salg på ventelisten.

Når lejligheden frigives fra ventelisten efter 8 dage fra udbudsdato, skal du kontakte Administrationshuset og høre om der er interne- eller ventelistekøbere, før lejligheden kan sælges eksternt.

 

Hvis du ønsker at købe:
Hvis du ønsker at købe en udbudt lejlighed i A/B Jæger, skal du:

Er du intern køber (dvs. allerede andelshaver) eller står du på ventelisten, skal du for udfylde FH04-formularen inden for 8 dage efter udbudsdatoen for at kunne gøre brug af din anciennitet.

Inden du udfylder FH04 formularen, skal du have godkendelse fra din bank, eller på anden vis have financieringen klar. Hvis du først skal ud og hente en godkendelse bagefter, går lejligheden videre til den næste på ventelisten.

Efter 8 dage fra udbudsdatoen går Administrationshuset listen af interne- og ventelistebud igennem og vedkommende med højest anciennitet vil blive kontaktet.
Er der ingen interne- eller ventelistekøbere, kan lejligheden frigives til eksternt salg.

Ønsker du at blive skrevet op på foreningens venteliste, skal du kontakte Administrationshuset: eah@administrationshuset.dk. Ventelistegebyret er 200 kr. om året.

 

Denne tekst som PDF:

Vejledning for køb og salg AB Jæger v2_2

 

Dokumenter omhandlende foreningen:

Vedtægter: Link
Regnskab: Link
Budget: Link
Generalforsamlingsreferater: Link
Ejendomsvurdering: Link
Bygningsforsikring: Link
Lejlighedstegninger: Link
Energimærkning af ejendomme: Link

 

 

Der er lukket for kommentarer.